Nieuws

Concert 7 januari in “de Groate Kerk”  in St. Jacobiparochie.

Zie bijgaande foto.

verslag Bildtse Post

Repetitieruimte wisselingen afgesloten

De verbouwing van “de Insulinde” is op een haartje na klaar. Dat betekent dat we vanaf 4 januari 2018 weer op onze vertrouwde  plek repeteren, Met dank aan alle instellingen die ons zo hartelijk hebben ontvangen in de tussenperiode. En wat is onze ruimte mooi geworden. Daar mogen best meer muzikanten van genieten (violisten? een hoornist(e?))

En als altijd: repetities op de woensdagavond van 19:30 tot 21:30.

Concert 4 november 2017, voor “de Zonnbloem” afd. Wolvega

Op uitnodiging van de afd. Wolvega van “de Zonnebloem” gaf Salonorkest Sinnema een concert. Gevraagd was om “vrolijke” muziek en dat is voor dit orkest geen probleem. Met een mix van klassiek en modern is een vrolijke muzikale schotel zo samengesteld. En met de medewerking van Ineke Dijkstra en Lennard Fopma als externe solisten werd het menu prima uitgebreid. Ook de eigen leden waren betrokken bij solo’s. Zo vertolkte Eddy Huizinga op trompet de solo in de premiere van “Introductie en Allegro” van Henk Tromp, in de bewerking van dirigente Nynke Jaarsma. Daarnaast vertolkten Aafke v.d. Zee en Lesley Joosten de solopartij op fluit in de Berceuze van Philip Sparke, ook in een bewerking van de dirigente.

Orkest en zangeres Ineke Dijkstra maakten een muzikaal feestje van “do you know the way to San Jose” en het “Feeling Good”
Na het laatste nummer en het slotwoord van de voorzitter van de Zonnbloem wensten muzikanten én publiek elkaar een goed weerzien met “We’ll meet again”.

(foto’s van Jenny Kreuter – van den Berg)

Dirigente Nynke Jaarsma in actie

Eddy Huizinga bij zijn solo in Introduction en Allegro

Veranderingen

Bestuurswisseling

Op de jaarvergadering van 25 oktober 2017 heeft Dirk Overal na vele jaren de voorzittershamer van Salonorkest Sinnema overhandigd aan zijn opvolger Koos Jorritsma. De scheidende voorzitter haalde mooie en ook andere herinneringen aan en wenste zijn opvolger veel plezier en succes.

Afscheid

Op dezelfde jaarvergadering heeft de kersverse nieuwe voorzitter twee mensen in het zonnetje gezet die dit vereningingsjaar afscheid namen:

Piet Herrema, jarenlang trouw lid op trombone, maar ook een met andere muzikale vaardigheden op doedelzak.

Truus de Vries, wat korter lid op tweede en later alt-viool. Daarnaast: een enthousiast componiste die bij haar vertrek een tweetal prachtige composities nalaat.

Beide kregen een compositiefoto waarin zij, met instrument, vereeuwigd zijn samen met het Salonorkest

laatste wijziging: 15 januari 2018 (5), JoJ