Nieuws

100 jaar Salonorkest Sinnema: jubileumconcert 15 april 2018, 15:30 uur

Op 15 april 2018 viert ons Salonorkest haar 100 jarig bestaan met een feestelijk jubileumconcert. Als locatie is gekozen voor de Doopsgezinde Vermaning aan de Wirdumerdijk 18 te Leeuwarden. De kerk is bekend om haar prachtige akoestiek.
Het wordt een mooie mix van oud en nieuw, van klassiek en modern. Het orkest is druk bezig met de voorbereidingen. Maar een feestje wordt het!
Zet deze datum alvast ( al vast) in uw agenda.

Wie alvast een of meer kaarten wil reserveren: Contact

update: 04/02/2018

Green Festival Kaornjum 4 april 2018

Op woensdag 4 april geeft Salonorkest Sinnema een concert in het kader van het Grien Festival in de Bining te Koarnjum… Aanvang 20:00 uur

Salonorkest Sinnema werkt mee aan her-opening “de Insulinde”.

Op 3 maart heeft het Salonorkest een feestelijk en muzikaal tintje gegeven aan de heropening van het gebouw “de Insulinde”.  Klik hier op:  media voor meer foto’s en video.

Nieuwjaarsconcert 21 januari in “de Schierstins” Veenwouden

Op 21 januari 2018 gaf ons orkest een “Nieuwjaarsconcert” in een uitverkochte “de Schierstins” in Veenwouden. Voor het derde opvolgende jaar. “het word bijna een traditie” klonk bij de opening. Buiten was het zonnig maar fris, binnen was het warm en zat het orkest en publiek tussen de schilderijen van Friese Staten en Stinzen. Er was weer volop te genieten van zowel orkest als solisten Ineke Dijkstra en Lennard Fopma. De zangeres trad ook op samen met het Salonorkest.
Voor de pauze werd oud-voorzitter Dirk Overal in het zonnetje gezet. Naast lovende woorden kreeg hij (en zijn vrouw) een grote bos bloemen.
Na de pauze werd het programma vervolgd en als afsluiting klonk weer het we’ll meet again van orkest en zangeres. Een prachtige middag voor het aanwezige publiek en een mooi resultaat voor dirigente Nynke Jaarsma en haar orkest.

Kijk bij “Media” voor video beelden van het openingswerk. of klik op naam hieronder:
de “Ladies Polka

Concert 7 januari in “de Groate Kerk”  in St. Jacobiparochie.

Zie bijgaande foto.

verslag Bildtse Post

Repetitieruimte wisselingen afgesloten

De verbouwing van “de Insulinde” is op een haartje na klaar. Dat betekent dat we vanaf 4 januari 2018 weer op onze vertrouwde  plek repeteren, Met dank aan alle instellingen die ons zo hartelijk hebben ontvangen in de tussenperiode. En wat is onze ruimte mooi geworden. Daar mogen best meer muzikanten van genieten (violisten? een hoornist(e?))

En als altijd: repetities op de woensdagavond van 19:30 tot 21:30.

Concert 4 november 2017, voor “de Zonnbloem” afd. Wolvega

Op uitnodiging van de afd. Wolvega van “de Zonnebloem” gaf Salonorkest Sinnema een concert. Gevraagd was om “vrolijke” muziek en dat is voor dit orkest geen probleem. Met een mix van klassiek en modern is een vrolijke muzikale schotel zo samengesteld. En met de medewerking van Ineke Dijkstra en Lennard Fopma als externe solisten werd het menu prima uitgebreid. Ook de eigen leden waren betrokken bij solo’s. Zo vertolkte Eddy Huizinga op trompet de solo in de premiere van “Introductie en Allegro” van Henk Tromp, in de bewerking van dirigente Nynke Jaarsma. Daarnaast vertolkten Aafke v.d. Zee en Lesley Joosten de solopartij op fluit in de Berceuze van Philip Sparke, ook in een bewerking van de dirigente.

Orkest en zangeres Ineke Dijkstra maakten een muzikaal feestje van “do you know the way to San Jose” en het “Feeling Good”
Na het laatste nummer en het slotwoord van de voorzitter van de Zonnbloem wensten muzikanten én publiek elkaar een goed weerzien met “We’ll meet again”.

(foto’s van Jenny Kreuter – van den Berg)

Dirigente Nynke Jaarsma in actie

Eddy Huizinga bij zijn solo in Introduction en Allegro

Veranderingen

Bestuurswisseling

Op de jaarvergadering van 25 oktober 2017 heeft Dirk Overal na vele jaren de voorzittershamer van Salonorkest Sinnema overhandigd aan zijn opvolger Koos Jorritsma. De scheidende voorzitter haalde mooie en ook andere herinneringen aan en wenste zijn opvolger veel plezier en succes.

Afscheid

Op dezelfde jaarvergadering heeft de kersverse nieuwe voorzitter twee mensen in het zonnetje gezet die dit vereningingsjaar afscheid namen:

Piet Herrema, jarenlang trouw lid op trombone, maar ook een met andere muzikale vaardigheden op doedelzak.

Truus de Vries, wat korter lid op tweede en later alt-viool. Daarnaast: een enthousiast componiste die bij haar vertrek een tweetal prachtige composities nalaat.

Beide kregen een compositiefoto waarin zij, met instrument, vereeuwigd zijn samen met het Salonorkest

laatste wijziging: 4 februari 2018 (6), JoJ